رویه ی نخست

حیدری آریا,شاعر معاصر

حیدری آریا شاعر معاصر

پربازدیدترین خبرها

فیلم سخنرانی هاعمران حیدری آریا


عمران حیدری آریا
شاعر ، نویسنده و مدرس واژه شناسی - بنیانگذار سبک پارسی سرایی نوین - دبیر کانون ادبی بنیادفردوسی - دبیر کانون ادبی کارگزاران سازندگی ایران

تماس با ما


عمران حیدری شاعر