عمران حیدری آریا|شاعر|نویسنده و مدرس واژه شناسی|بنیانگذار سبک پارسی سرایی نوین|دبیر کانون ادبی بنیادفردوسی|دبیر کانون ادبی کارگزاران سازندگی ایران

عمران حیدری آریا, شاخاب پارس,شاعر شعر نو,دبیر کانون ادبی بنیادفردوسی , دبیر کانون ادبی کارگزاران سازندگی ایران,شاخاب پارس (خلیج فارس),آریا پارسی سرا, مدرس واژه شناسی,بنیانگذار سبک پارسی سرایی نوین,درآرامش شب,heydariariya,معرفی عمران حیدری آریا, دفاتر شعر عمران حیدری آریا,سروده های کوتاه آریا,غزل های آریا,ariya,aria,arya,آریا,پارسی سرایی,عمران آریا,سردبیر پایگاه خبری شاهنامه,سرپرست نمایندگی روزنامه عجب شیر در تهران,دبیر اجرایی انتشارات بنیادفردوسی

شاعر، نویسنده ، مدرس واژه شناسی و بنیانگذار سبک پارسی سرایی نوین، دبیر کانون ادبی بنیاد فردوسی ،دبیر کانون ادبی کارگزاران سازندگی ایران ، تماس : 09038558680

ورود اعضا