عمران حیدری آریا|شاعر|نویسنده ، واژه شناس. بنیانگذار پارسی سرایی نوین ، بنیانءذار روش نوین واژه شناسی

عمران حیدری آریا, شاخاب پارس,شاعر شعر نو,شاخاب پارس (خلیج فارس),آریا پارسی سرا, مدرس واژه شناسی,بنیانگذار سبک پارسی سرایی نوین,درآرامش شب,heydariariya,معرفی عمران حیدری آریا, دفاتر شعر عمران حیدری آریا,سروده های کوتاه آریا,غزل های آریا,ariya,aria,arya,آریا,پارسی سرایی,عمران آریا,روش نوین پارسی سرایی

شاعر، نویسنده ، واژه شناس، بنیانگذار پارسی سرایی نوین، بنیانگذار روش نوین واژه شناسی .

ورود اعضا