عمران حیدری آریا|شاعر|نویسنده و مدرس واژه شناسی|بنیانگذار سبک پارسی سرایی نوین|دبیر کانون ادبی بنیادفردوسی|دبیر کانون ادبی کارگزاران سازندگی ایران

عمران حیدری آریا, شاخاب پارس,شاعر شعر نو,دبیر کانون ادبی بنیادفردوسی , دبیر کانون ادبی کارگزاران سازندگی ایران,شاخاب پارس (خلیج فارس),آریا پارسی سرا, مدرس واژه شناسی,بنیانگذار سبک پارسی سرایی نوین,درآرامش شب,heydariariya,معرفی عمران حیدری آریا,شاعر عمران حیدری آریا, دفاتر شعر عمران حیدری آریا,سروده های کوتاه آریا,غزل های آریا

شاعر ،نویسنده و مدرس واژه شناسی ،بنیانگذار سبک پارسی سرایی نوین،دبیر کانون ادبی بنیادفردوسی ،دبیر کانون ادبی کارگزاران سازندگی ایران

 • اخبار
  اخبار
 • گزارش ها
  گزارش ها
 • آواتیس
  آواتیس
 • واژه شناسی
  واژه شناسی
 • معرفی هنرمندان
  معرفی هنرمندان
 • هنرمندان
  هنرمندان