همایش قلم صادق

همایش,همایش قلم صادق,دوباره رویش,آریا,روز قلم,امام صادق,فرهنگسرای اندیشه,عمران حیدری,شعرقلم,همایش ادبی,همایش بزرگ,17 تیر,آریاپارسی سرا,سبک شعری,عمران حیدری آریا,حیدری آریا,پارسی سرایی,پارسی سرا

همایش بزرگ قلم صادق ، بزرگداشت روز قلم ، تیرماه 1397

همه رسانه ها   


 • همایش بزرگ روز قلم ، رضا بنفشه خواه ، عباس نایی ( دایی عباس)
  همایش بزرگ روز قلم ، رضا بنفشه خواه ، عباس نایی ( دایی عباس)
 • همایش بزرگ روز قلم ، به دبیری و اجرای عمران حیدری آریا
  همایش بزرگ روز قلم ، به دبیری و اجرای عمران حیدری آریا
 • همایش بزرگ روز قلم ، به دبیری و اجرای عمران حیدری آریا
  همایش بزرگ روز قلم ، به دبیری و اجرای عمران حیدری آریا
 • همایش بزرگ روز قلم ، رضا بنفشه خواه
  همایش بزرگ روز قلم ، رضا بنفشه خواه
 • همایش بزرگ روز قلم ، عباس نایی ( دایی عباس)
  همایش بزرگ روز قلم ، عباس نایی ( دایی عباس)
 • همایش بزرگ روز قلم ، محمد سماوات
  همایش بزرگ روز قلم ، محمد سماوات
 • همایش بزرگ روز قلم ، به دبیری و اجرای عمران حیدری آریا 17 تیرماه 97
  همایش بزرگ روز قلم ، به دبیری و اجرای عمران حیدری آریا 17 تیرماه 97
 • همایش بزرگ روز قلم ، به دبیری و اجرای عمران حیدری آریا ، سخنران رضا بنفشه خواه
  همایش بزرگ روز قلم ، به دبیری و اجرای عمران حیدری آریا ، سخنران رضا بنفشه خواه
 • همایش بزرگ روز قلم ، مصطفی سپهری
  همایش بزرگ روز قلم ، مصطفی سپهری
 • همایش بزرگ روز قلم ، ناهید یوسفی
  همایش بزرگ روز قلم ، ناهید یوسفی
 • همایش بزرگ روز قلم ، فرهاد سالاری
  همایش بزرگ روز قلم ، فرهاد سالاری
 • همایش بزرگ روز قلم ، امید چاوشی
  همایش بزرگ روز قلم ، امید چاوشی
 • همایش بزرگ روز قلم ، آوا فیاضی (شاهنامه خوان) به همراه مادرش شیمافطرس و دیگر شاعران باشنده در همایش
  همایش بزرگ روز قلم ، آوا فیاضی (شاهنامه خوان) به همراه مادرش شیمافطرس و دیگر شاعران باشنده در همایش
 • همایش بزرگ روز قلم ، فرامرز ریحان صفت
  همایش بزرگ روز قلم ، فرامرز ریحان صفت
 • همایش بزرگ روز قلم ، رضا بنفشه خواه ، عباس نایی ( دایی عباس) ودیگر مهمانان باشنده در همایش
  همایش بزرگ روز قلم ، رضا بنفشه خواه ، عباس نایی ( دایی عباس) ودیگر مهمانان باشنده در همایش
 • همایش بزرگ روز قلم ، به دبیری و اجرای عمران حیدری آریا
  همایش بزرگ روز قلم ، به دبیری و اجرای عمران حیدری آریا
 • همایش بزرگ روز قلم ، شعر خوانی یکی از شاعران مهمان
  همایش بزرگ روز قلم ، شعر خوانی یکی از شاعران مهمان
 • همایش بزرگ روز قلم ، سخنرانی عباس نایی ( دایی عباس)
  همایش بزرگ روز قلم ، سخنرانی عباس نایی ( دایی عباس)
 • همایش بزرگ روز قلم ، شعر خوانی کورس احمدی
  همایش بزرگ روز قلم ، شعر خوانی کورس احمدی
 • همایش بزرگ روز قلم ، سخنرانی رضا بنفشه خواه
  همایش بزرگ روز قلم ، سخنرانی رضا بنفشه خواه
 • همایش بزرگ روز قلم ، شعرخوانی آرزو جلالی
  همایش بزرگ روز قلم ، شعرخوانی آرزو جلالی
 • همایش بزرگ روز قلم ، شعرخوانی معصومه کرمی
  همایش بزرگ روز قلم ، شعرخوانی معصومه کرمی
 • همایش بزرگ روز قلم ، به دبیری و اجرای عمران حیدری آریا
  همایش بزرگ روز قلم ، به دبیری و اجرای عمران حیدری آریا
 • همایش بزرگ روز قلم ، سخنرانی رضا بنفشه خواه
  همایش بزرگ روز قلم ، سخنرانی رضا بنفشه خواه
 • همایش بزرگ روز قلم ، به دبیری و اجرای عمران حیدری آریا
  همایش بزرگ روز قلم ، به دبیری و اجرای عمران حیدری آریا
 • همایش بزرگ روز قلم ،شعرخوانی فخری احساسی
  همایش بزرگ روز قلم ،شعرخوانی فخری احساسی
 • همایش بزرگ روز قلم ، به دبیری و اجرای عمران حیدری آریا
  همایش بزرگ روز قلم ، به دبیری و اجرای عمران حیدری آریا
 • همایش بزرگ روز قلم ، به دبیری و اجرای عمران حیدری آریا
  همایش بزرگ روز قلم ، به دبیری و اجرای عمران حیدری آریا
 • همایش بزرگ روز قلم ، سخنرانی عباس نایی ( دایی عباس)
  همایش بزرگ روز قلم ، سخنرانی عباس نایی ( دایی عباس)
 • همایش بزرگ روز قلم ، مصطفی بادکوبه یی ، مهمان ویژه
  همایش بزرگ روز قلم ، مصطفی بادکوبه یی ، مهمان ویژه
 • همایش بزرگ روز قلم ، فخری احساسی ، دبیر انجمن پروین اعتصامی
  همایش بزرگ روز قلم ، فخری احساسی ، دبیر انجمن پروین اعتصامی
 • همایش بزرگ روز قلم ، رضا بنفشه خواه ، مهمان ویژه
  همایش بزرگ روز قلم ، رضا بنفشه خواه ، مهمان ویژه
 • همایش بزرگ روز قلم ، معصومه کرمی ، دبیر انجمن سپید
  همایش بزرگ روز قلم ، معصومه کرمی ، دبیر انجمن سپید
 • همایش بزرگ روز قلم ، مرضیه توسلی ، مهمان ویژه ( مادر گرامی هانیه توسلی)
  همایش بزرگ روز قلم ، مرضیه توسلی ، مهمان ویژه ( مادر گرامی هانیه توسلی)
 • همایش بزرگ روز قلم ، الهام بیدار مغز ، مهمان ویژه
  همایش بزرگ روز قلم ، الهام بیدار مغز ، مهمان ویژه
 • همایش بزرگ روز قلم ، سیروس همتی ، مهمان ویژه
  همایش بزرگ روز قلم ، سیروس همتی ، مهمان ویژه
 • همایش بزرگ روز قلم ، نعیمه طلوعی ، مهمان ویژه
  همایش بزرگ روز قلم ، نعیمه طلوعی ، مهمان ویژه
 • همایش بزرگ روز قلم ، فرامرز ریحان صفت ، دبیر انجمن شاعران گیلان
  همایش بزرگ روز قلم ، فرامرز ریحان صفت ، دبیر انجمن شاعران گیلان
 • همایش بزرگ روز قلم ، مجتبی رمضانی ، دبیر انجمن کوچه
  همایش بزرگ روز قلم ، مجتبی رمضانی ، دبیر انجمن کوچه
 • همایش بزرگ روز قلم ، بهروز آور زمان ، دبیر انجمن نیاوران
  همایش بزرگ روز قلم ، بهروز آور زمان ، دبیر انجمن نیاوران
 • همایش بزرگ روز قلم ، رضا عبداللهی دبیر انجمن اندیشه
  همایش بزرگ روز قلم ، رضا عبداللهی دبیر انجمن اندیشه
 • همایش بزرگ روز قلم ، مصطفی مشایخی ، مهمان ویژه
  همایش بزرگ روز قلم ، مصطفی مشایخی ، مهمان ویژه
 • همایش بزرگ روز قلم ، کورس احمدی ، دبیر انجمن یک جرعه شعر
  همایش بزرگ روز قلم ، کورس احمدی ، دبیر انجمن یک جرعه شعر
 • همایش بزرگ روز قلم ، بهمن زدوار ، مهمان ویژه
  همایش بزرگ روز قلم ، بهمن زدوار ، مهمان ویژه
 • همایش بزرگ روز قلم ، کاظم جیرودی ، دبیر انجمن باران شعر
  همایش بزرگ روز قلم ، کاظم جیرودی ، دبیر انجمن باران شعر
 • همایش بزرگ روز قلم ، حسن فرازمند ، مهمان ویژه
  همایش بزرگ روز قلم ، حسن فرازمند ، مهمان ویژه
 • همایش بزرگ روز قلم ، محمد رضا حبیبی ، دبیر انجمن ترانه مهر
  همایش بزرگ روز قلم ، محمد رضا حبیبی ، دبیر انجمن ترانه مهر
 • همایش بزرگ روز قلم ، علیرضا بهرامی ، مهمان ویژه
  همایش بزرگ روز قلم ، علیرضا بهرامی ، مهمان ویژه
 • همایش بزرگ روز قلم ، امید چاوشی ، دبیر انجمن هنگام
  همایش بزرگ روز قلم ، امید چاوشی ، دبیر انجمن هنگام
 • همایش بزرگ روز قلم ، عباس کریمی ، مهمان ویژه
  همایش بزرگ روز قلم ، عباس کریمی ، مهمان ویژه
 • همایش بزرگ روز قلم ، کمال حسینیان ، دبیر انجمن فراموشی
  همایش بزرگ روز قلم ، کمال حسینیان ، دبیر انجمن فراموشی
 • همایش بزرگ روز قلم ، اکبر کتابدار ، مهمان ویژه
  همایش بزرگ روز قلم ، اکبر کتابدار ، مهمان ویژه
 • همایش بزرگ روز قلم ، تارا کسرایی ، دبیر انجمن فروغ
  همایش بزرگ روز قلم ، تارا کسرایی ، دبیر انجمن فروغ
 • همایش بزرگ روز قلم ، صدف درخشان ، دبیر انجمن اوین، بامداد، حافظ خوانی
  همایش بزرگ روز قلم ، صدف درخشان ، دبیر انجمن اوین، بامداد، حافظ خوانی
 • همایش بزرگ روز قلم ، هستی گودرزی ، دبیر انجمن آوای مهر
  همایش بزرگ روز قلم ، هستی گودرزی ، دبیر انجمن آوای مهر
 • همایش بزرگ روز قلم ، ناهید یوسفی ، مهمان ویژه
  همایش بزرگ روز قلم ، ناهید یوسفی ، مهمان ویژه
 • همایش بزرگ روز قلم ،آوا فیاضی ، شاهنامه خوان و نقال کوچک
  همایش بزرگ روز قلم ،آوا فیاضی ، شاهنامه خوان و نقال کوچک
 • همایش بزرگ روز قلم ، اصغر علیکرمی ، دبیر انجمن بهمن
  همایش بزرگ روز قلم ، اصغر علیکرمی ، دبیر انجمن بهمن
 • همایش بزرگ روز قلم ، الهه کاشانی ، مهمان ویژه
  همایش بزرگ روز قلم ، الهه کاشانی ، مهمان ویژه
 • همایش بزرگ روز قلم ، سمیرا جنابیان ، مهمان ویژه
  همایش بزرگ روز قلم ، سمیرا جنابیان ، مهمان ویژه
 • همایش بزرگ روز قلم ، عارف احسن ، مهمان ویژه
  همایش بزرگ روز قلم ، عارف احسن ، مهمان ویژه
 • همایش بزرگ روز قلم ، پرویز وکیلی ، مهمان ویژه
  همایش بزرگ روز قلم ، پرویز وکیلی ، مهمان ویژه
 • همایش بزرگ روز قلم ، پیمان برازنده ، مهمان ویژه
  همایش بزرگ روز قلم ، پیمان برازنده ، مهمان ویژه
 • همایش بزرگ روز قلم ، پیمان الوند، مهمان ویژه
  همایش بزرگ روز قلم ، پیمان الوند، مهمان ویژه
 • همایش بزرگ روز قلم ، الهام بیدار مغز ، مهمان ویژه
  همایش بزرگ روز قلم ، الهام بیدار مغز ، مهمان ویژه
 • همایش بزرگ روز قلم ، محسن محمدی ، مهمان ویژه
  همایش بزرگ روز قلم ، محسن محمدی ، مهمان ویژه
 • همایش بزرگ روز قلم ، علیرضا بشکوه
  همایش بزرگ روز قلم ، علیرضا بشکوه
 • همایش بزرگ روز قلم ، عباس نایی (دایی عباس)
  همایش بزرگ روز قلم ، عباس نایی (دایی عباس)
 • همایش بزرگ روز قلم ، آرزو جلالی
  همایش بزرگ روز قلم ، آرزو جلالی
 • همایش بزرگ روز قلم ، فرهاد سالاری
  همایش بزرگ روز قلم ، فرهاد سالاری
 • همایش بزرگ روز قلم ، عارف احسن
  همایش بزرگ روز قلم ، عارف احسن