خوانش سروده های کوتاه آریا

شعرکوتاه,سروده های کوتاه,سروده های کوتاه آیا,شعرسپید,شعرنو,شعرآزاد,پارسی سرایی,پارسی خوانی,شعرپارسی,شعرناب,شعرخوب,شعرعاشقانه,دکلمه,خوانشگر,دکلماتور

خوانش سروده های کوتاه آریا با صدای گویندگان برجسته

همه رسانه ها   


  • خواستن، باصدای آزاده مرتضایی، خوشنویس: محمدپیش بین
  • خلیج پارس، باصدای سیماسهرابی، خوشنویس: علیرضابهدانی
  • خواستن، باصدای مائده وطنی، خوشنویس: احمداسماعیل زاده
  • خلیج پارس، باصدای شقایق مهرابی، خوشنویس: احمداسماعیل زاده
  • خلیج پارس، باصدای نسرین اسکندری، خوشنویس: حسن طزری
  • خلیج پارس، باصدای مرجان قاسمی، خوشنویس: سینامحمدنبی
  • :خلیج پارس، باصدای رهارحمانیان، خوشنویس:عزیزالله روانستان
  • سیزده به در، باصدای مائده وطنی، خوشنویس: عارفه باستانفر
  • خلیج پارس، باصدای جمیله ساسانی نژاد، خوشنویس: احمداسماعیل زاده