عمران حیدری آریا|شاعر|نویسنده و مدرس واژه شناسی|بنیانگذار سبک پارسی سرایی نوین|دبیر کانون ادبی بنیادفردوسی|دبیر کانون ادبی کارگزاران سازندگی ایران

گزارش,گزارش ها,گزارش های ادبی,گزارش فرهنگی ,گزارش انجمن های ادبی,ادبیات,گزارش شعر,گزارش هنری,کانون ملی شعرا وهنرمندان ایران,انجمن ها,لایوها,نجوای پرواژه,دوباره رویش,آوای سخن,رویش کاشان,آریا,آریاپارسی سرا,آریاشاعرپارسی سرا,پارسی سرا,پارسی سرایی,شعرپارسی,شعرفارسی,کارگزاران سازندگی

عکس های برنامه های کانون ملی شعرا وهنرمندان ایران

kanon

۰۱:۲۰
۲۳ / ۷ / ۱۳۹۹
۲۲:۲۸
۲۱ / ۷ / ۱۳۹۹

انجمن حضور حافظ

انجمن های زیر پوشش کانون ملی شعرا و هنرمندان ایران

۲۲:۲۶
۲۱ / ۷ / ۱۳۹۹

انجمن نیمکت خالی

انجمن های زیر پوشش کانون ملی شعرا و هنرمندان ایران

۲۲:۲۵
۲۱ / ۷ / ۱۳۹۹

انجمن کوچه سارشب

انجمن های زیر پوشش کانون ملی شعرا و هنرمندان ایران

۲۲:۲۴
۲۱ / ۷ / ۱۳۹۹

انجمن رویش کاشان

انجمن های زیر پوشش کانون ملی شعرا و هنرمندان ایران

۲۲:۲۲
۲۱ / ۷ / ۱۳۹۹

انجمن دنیز

انجمن های زیر پوشش کانون ملی شعرا و هنرمندان ایران

۲۲:۲۱
۲۱ / ۷ / ۱۳۹۹

انجمن نجوای پرواژه

انجمن های زیر پوشش کانون ملی شعرا و هنرمندان ایران

۲۲:۱۹
۲۱ / ۷ / ۱۳۹۹

انمجمن دوباره رویش

انجمن های زیرپوشش کانون ملی شعرا و هنرمندان ایران

۲۲:۱۷
۲۱ / ۷ / ۱۳۹۹

برنامه ی آز پارسی تا فارسی

برنامه ی رادیویی از پارسی تا فارسی ویژه برنامه ی بزرگداشت حافظ

۰۰:۳۹
۲۳ / ۵ / ۱۳۹۹