عمران حیدری آریا|شاعر|نویسنده ، واژه شناس. بنیانگذار پارسی سرایی نوین ، بنیانءذار روش نوین واژه شناسی

Tttt,واژه شناسی,واژه شناسی به روش آریا,واژه شناسی آریا,آریا واژه شناس,مدرس واژه شناسی,آموزگار واژه شناسی,واژه شناس,واژه های پارسی,آریا,ariya,aria,arya,tvik',فرهنگ آریا,لغتنامه آریا,واژه نامه آریا

Ppppiii

واژه شناسی

تجریش tajrish

نام تجریش در گذر زمان

۲۳:۱۷
۲۶ / ۴ / ۱۳۹۹

اراک arak

نام اراک در گذر تاریخ

۲۳:۱۴
۲۶ / ۴ / ۱۳۹۹

آورد

آوَرد یا آوُرد کدام درست است، کدام نادرست؟

۲۳:۰۹
۲۶ / ۴ / ۱۳۹۹

همدان hamedan

سرگذشت نام همدان

۲۳:۰۰
۲۶ / ۴ / ۱۳۹۹
واژه شناسی ویژه