لیلا علیزاده leyla alizadeh

خوشنویس ایرانی iranian calligrapher

خوشنویس ایرانی iranian calligrapher

لیلا علیزاده leyla alizadeh

یک‌شنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۲  ۰ نظر   ۲۶۳۶ بازدید

لیلا علیزاده
زاده ی ۱۳۶۷مشهد
دکتری ریاضی
خوشنویس پارسی و لاتین

یک سال و نیم خط لاتین و فارسی کار میکند
ودارای مدرک پیشرفته تحریری از انجمن خوشنویسان می باشد

نگارش های لیلا علیزاده را
می توانید در پیچ اینستاگرام ایشان ببینید
@calligraphy_alizadeh

سروده های برگردان به زبان فرانسه

Vous êtes allé
Et chaque fois
Que ta regarde m'a frappé
Je serais ennuyé

#ariya
رفتی و
هرگاه نگاهت
به من برمی خورد
به من برمی خورد


#عمران_حیدری_ٱریا

نگارش:
#لیلا_علیزاده


برگردان به فرانسه
#مریم_قربانی


#omranheydariariya
#ariyaparsisora
#aria
#ariya
#آریا_پارسی_سرا
#آریا

En votre absence
Je suis un lion de mer caché
Chaque nuit
Je deviens du sable
Je suis sorti de mes mains

#ariya
در نبودت
لب دریای نهانم
هرشب
ماسه ای می شوم
از دست خودم
می ریزم

:
#عمران_حیدری_ٱریا

نگارش:
#لیلا_علیزاده


برگردان به فرانسه
#مریم_قربانی


#omranheydariariya
#ariyaparsisora
#aria
#ariya
#آریا_پارسی_سرا
#آریا

Je suis ciel bleu
Je suis au pied de l'iran
Je suis une baie fatiguée
Mais
Je reste toujours en persan

سپهر ٱبی ام
درپای ایرانم
خلیجی خسته ام اما
همیشه پارس
می مانم


#عمران_حیدری_آریا


نگارش:
#لیلا_علیزاده

برگردان به فرانسه
#مریم_قربانی

#omranheydariariya
#ariyaparsisora
#aria
#ariya
#آریا_پارسی_سرا
#آریا

N'est pas marqué
et ils l'ont pendu
Quand
Ils l'ont fait descendre
Était belle et célèbre
Le tableau de iranien tapis!

بی نشان بود
و به دارش کشیدند
پایین که آوردند
زیبا و پرآوازه شده بود
تابلوفرش ایرانی!


#عمران_حیدری_آریا


نگارش::
#لیلا_علیزاده

برگردان به فرانسه
#مریم_قربانی

#omranheydariariya
#ariyaparsisora
#aria
#ariya
#آریا
#آریا_پارسی_سرا
#عمران_حیدری_ٱریا

Pas besoin de carte jaune
Nous avons été viré
En avance
Sur le jeu
Aux pommes rouges

نیازی به کارت زرد نیست
ما پیش از بازی
با سیب قرمز
اخراج شده ایم


#عمران_حیدری_ٱریا
.
نگارش:
#لیلا_علیزاده .


برگردان به فرانسه
#مریم_قربانی .

#omranheydariariya
#ariyaparsisora
#aria
#ariya
#آریا_پارسی_سرا
#آریا

La forêt
Dirait un poème
Entre let feu
D'auto-immolation de match

جنگل
درآتش
می سرود
خودسوزی
کبریت را


#عمران_حیدری_ٱریا
.
نگارش:
#لیلا_علیزاده .


برگردان به فرانسه
#مریم_قربانی .

#omranheydariariya
#ariyaparsisora
#aria
#ariya
#آریا_پارسی_سرا
#آریا

J'écris sur mon coeur
Des mon non écrit
Parce que
Aucun arbre à condamner à être papier

نانوشته هایم را
بر دلم می نویسم
تادرختی
به کاغذشدن
محکوم نشود


#عمران_حیدری_ٱریا
.
نگارش:
#لیلا_علیزاده .


برگردان به فرانسه
#مریم_قربانی .

#omranheydariariya
#ariyaparsisora
#aria
#ariya
#آریا_پارسی_سرا
#آریا

بی نشان بود و به دارش کشیدند
پایین که آوردند
زیبا و پرآوازه شده بود
تابلوفرش ایرانی

It was unmarked and hanged
When it was down
It was beautiful and famous
Persian carpet tableau

سرایش
#ٱریا_پارسی_سرا

نگارش
#لیلا_علیزاده
به انگلیسی
#الهام_نوری_آزاد

نیازی
به کارت زرد نیست
ما پیش از بازی
با سیب قرمز
اخراج شده ایم
No need for the yellow card
We’ve been fired
With the red apple
Before the game


سرایش:
#عمران_حیدری_ٱریا
The poet:
#omranheydariariya
نگارش: دکتر
#لیلا_علیزاده
Writer:
@calligraphy_alizadeh
برگردان به انگلیسی
#الهام_نوری_آزاد
Translator:

جنگل
درٱتش
می سرود
خودسوزی
کبریت را

Jungle
Sang
The match self-burning
In the fire

سرایش:
#عمران_حیدری_ٱریا
The poet:
#omranheydariariya
نگارش:
#لیلا_علیزاده
Writer:
@calligraphy_alizadeh
برگردان به انگلیسی
#الهام_نوری_آزاد
Translator:
@nouri4089

Vous êtes allé
Et chaque fois
Que ta regarde m'a frappé
Je serais ennuyé

#ariya
رفتی و
هرگاه نگاهت
به من برمی خورد
به من برمی خورد


#عمران_حیدری_ٱریا

نگارش:
#لیلا_علیزاده


برگردان به فرانسه
#مریم_قربانی


#omranheydariariya
#ariyaparsisora
#aria
#ariya
#آریا_پارسی_سرا
#آریا

بی نشان بود و به دارش کشیدند
پایین که آوردند
زیبا و پرآوازه شده بود
تابلوفرش ایرانی

It was unmarked and hanged
When it was down
It was beautiful and famous
Persian carpet tableau

سرایش
#ٱریا_پارسی_سرا

نگارش
#لیلا_علیزاده
به انگلیسی
#الهام_نوری_آزاد

جنگل
درٱتش
می سرود
خودسوزی
کبریت را

Jungle
Sang
The match self-burning
In the fire

سرایش:
#عمران_حیدری_ٱریا
The poet:
#omranheydariariya
نگارش:
#لیلا_علیزاده
Writer:
@calligraphy_alizadeh
برگردان به انگلیسی
#الهام_نوری_آزاد
Translator:
@nouri4089

نیازی
به کارت زرد نیست
ما پیش از بازی
با سیب قرمز
اخراج شده ایم
No need for the yellow card
We’ve been fired
With the red apple
Before the game


سرایش:
#عمران_حیدری_ٱریا
The poet:
#omranheydariariya
نگارش: دکتر
#لیلا_علیزاده
Writer:
@calligraphy_alizadeh
برگردان به انگلیسی
#الهام_نوری_آزاد
Translator:

دیدگاه خود را بیان کنید