فرخ عزیز faruokh aziz

خوشنویس هندی indian calligrapher

خوشنویس هندی indian calligrapher

فرخ عزیز faruokh aziz

یک‌شنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۲  ۰ نظر   ۲۴۰۰ بازدید

در نبودت
لب دریای نهانم
هرشب
ماسه یی می شوم
از دست خودم
می ریزم
In your absence
I’m in the hidden seaside every night
I get sand
I’m pouring out of my hands

سرایش:
#ٱریا
The poet:
#ariya
نگارش:
#فاروق_عزیز از هند

Writer:
Farrukh Aziz from india

@Paletteandpens

برگردان به انگلیسی
#الهام_نوری_آزاد
Translator:
@nouri4089

در نبودت
لب دریای نهانم
هرشب
ماسه یی می شوم
از دست خودم
می ریزم
In your absence
I’m in the hidden seaside every night
I get sand
I’m pouring out of my hands

سرایش:
#ٱریا
The poet:
#ariya
نگارش:
#فاروق_عزیز از هند

Writer:
Farrukh Aziz from india

@Paletteandpens

برگردان به انگلیسی
#الهام_نوری_آزاد
Translator:
@nouri4089

دیدگاه خود را بیان کنید