ماریکار maricar

خوشنویس فیلیپینی filipino calligrapher

خوشنویس فیلیپینی filipino calligrapher

ماریکار maricar

یک‌شنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۲  ۰ نظر   ۲۴۲۳ بازدید

نیازی
به کارت زرد نیست
ما پیش از بازی
با سیب قرمز
اخراج شده ایم

No need for the yellow card
We’ve been fired
With the red apple
Before the game

سرایش:
#عمران_حیدری_ٱریا
The poet:
#omranheydariariya


خوشنویس:
ماریکار از فیلیپین
Writer maricar:
from philippines

برگردان به انگلیسی
#الهام_نوری_آزاد
Translator:

دیدگاه خود را بیان کنید