محمد پیش بین mohammad pish bin

خوشنویس ایرانی iranian calligrapher

خوشنویس ایرانی iranian calligrapher

محمد پیش بین mohammad pish bin

یک‌شنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۲  ۱ نظر   ۲۵۸۲ بازدید

محمدپیش بین mohammad pish bin

محمدپیش بین خوشنویس mohammad pish bin calligrapher

بی نشان بود و به دارش کشیدند
پایین که آوردند
زیبا و پرآوازه شده بود
تابلوفرش ایرانی

#آریا

نگارش:
#محمدپیش_بین

محمدپیش بین خوشنویس mohammad pish bin calligrapher

تا سبزه ی
نگاهمان
به هم گره خورد،
از خود به در شدیم


#ٱریا

نگارش:
#محمد_پیش_بین

محمدپیش بین خوشنویس mohammad pish bin calligrapher

نانوشته هایم را
بر دلم می نویسم
تادرختی
به کاغذشدن
محکوم نشود

سرایش:
#عمران_حیدری_آریا
نگارش:
#محمد_پیش_بین

محمدپیش بین خوشنویس mohammad pish bin calligrapher

بی نشان بود و به دارش کشیدند
پایین که آوردند
زیبا و پرآوازه شده بود
تابلوفرش ایرانی

#آریا

نگارش:
#محمدپیش_بین

محمدپیش بین خوشنویس mohammad pish bin calligrapher

نانوشته هایم را
بر دلم می نویسم
تادرختی
به کاغذشدن
محکوم نشود

سرایش:
#عمران_حیدری_آریا
نگارش:
#محمد_پیش_بین

محمدپیش بین خوشنویس mohammad pish bin calligrapher

نامواره عمران حیدری آریا

نگارش: محمد پیش بین

محمدپیش بین خوشنویس mohammad pish bin calligrapher


در ‌آزادی زندان
نگشایید به رویم
که هنوز ...
من که برگشته از آیین شمایم
پشیمان نیستم

#آریا

خوشنویسی: استاد
#محمدپیش_بین

از رسم الخط شما حظ وافی ما را واصل گردید.
درود و سپاس از توجه تون جناب محمودی بزرگوار
دیدگاه خود را بیان کنید