سینا محمد نبی sina mohammad nabi

خوشنویس ایرانی iranian calligrapher

خوشنویس ایرانی iranian calligrapher

سینا محمد نبی sina mohammad nabi

یک‌شنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۲  ۰ نظر   ۲۵۷۵ بازدید

سینا محمدنبی
خوشنویس ایرانی

زاده ی 1363 محلات
کارشناس ارشد مدیریت دولتی

زمینه فعالیت هنری: خوشنویسی پارسی و لاتین از سروده های شاعران، متن های کوتاه و پیام های ادبی و مناسبتی و ...

علاقه: شاخه های مختلف هنری مانند خوشنویسی، نقاشی و موسیقی

Sina Mohammadnabi
Iranian Calligrapher

Sina Mohammadnabi سینا محمدنبی

باهمه زیبایی اش
مهر ندارد
بهار

#آریا

خوشنویس:

سینامحمدنبی

Sina Mohammadnabi سینا محمدنبی

رفتی و
هرگاه نگاهت
به من برمی خودر
به من برمی خورد

#آریا

خوشنویس:

سینامحمدنبی

Sina Mohammadnabi سینا محمدنبی

رفتی و
هرگاه نگاهت
به من برمی خودر
به من برمی خورد

#آریا

خوشنویس:

سینامحمدنبی

Sina Mohammadnabi سینا محمدنبی

دوربین سر چهار راه

خودروی مدل بالا که می بیند

سلفی می گیرد

#آریا

خوشنویس:

سینامحمدنبی

Sina Mohammadnabi سینا محمدنبی

نانوشته هایم را
بر دلم می نویسم
تادرختی
به کاغذشدن
محکوم نشود

#آریا

خوشنویس:

سینامحمدنبی

Sina Mohammadnabi سینا محمدنبی

تا سبزه ی
نگاهمان
به هم گره خورد،
از خود به در شدیم

#آریا

خوشنویس:

سینامحمدنبی

Sina Mohammadnabi سینا محمدنبی

جنگل در آتش
می سرود
خودسوزی
کبریت را

#آریا

خوشنویس:

سینامحمدنبی

Sina Mohammadnabi سینا محمدنبی

بی نشان بود و به دارش کشیدند
پایین که آوردند
زیبا و پرآوازه شده بود
تابلوفرش ایرانی

#آریا

خوشنویس:

سینامحمدنبی

Sina Mohammadnabi سینا محمدنبی

سپهر آبی ام
در پای ایرانم
خلیجی خسته ام
اما
همیشه پارس می مانم

#آریا

خوشنویس:

سینامحمدنبی

Sina Mohammadnabi سینا محمدنبی

اندوه رفتند را

می خورمم

تا

اندوه رفتنت

مرا نخورد

#آریا

خوشنویس:

سینامحمدنبی

Sina Mohammadnabi سینا محمدنبی

ٱموزگار
روزگارش را
چکید
تابچه ها یادبگیرند
ٱب را

#آریا

خوشنویس:

سینامحمدنبی

Sina Mohammadnabi سینا محمدنبی

رفتی و
هرگاه نگاهت
به من برمی خورد
به من برمی خورد

#آریا

خوشنویس:

سینامحمدنبی

Sina Mohammadnabi سینا محمدنبی

دوربین سر چهار راه

خودروی مدل بالا که می بیند

سلفی می گیرد

#آریا

خوشنویس:

سینامحمدنبی

Sina Mohammadnabi سینا محمدنبی

تنب بزرگ و

تنب کوچک مال ماست

به ما چه که

عرب تنبان ندارد

#آریا

خوشنویس:

سینامحمدنبی

Sina Mohammadnabi سینا محمدنبی

جوجه ها

از گرسنگی مردند

زیرا

پرواز مادر

کنسل شده بود

#آریا

خوشنویس:

سینامحمدنبی

Sina Mohammadnabi سینا محمدنبی

جوجه ها

از گرسنگی مردند

زیرا

پرواز مادر

کنسل شده بود

#آریا

خوشنویس:

سینامحمدنبی

Sina Mohammadnabi سینا محمدنبی

از ریل

بیرون شد

قطاری که

در اندیشه ی خودکشی بود

#آریا

خوشنویس:

سینامحمدنبی

Sina Mohammadnabi سینا محمدنبی

اندوه رفتند را

می خورمم

تا

اندوه رفتنت

مرا نخورد

#آریا

خوشنویس:

سینامحمدنبی

Sina Mohammadnabi سینا محمدنبی

دلم از
غار
کلاغان
سر کوچه ی تو
می گیرد

#آریا

خوشنویس:

سینامحمدنبی

Sina Mohammadnabi سینا محمدنبی

همه اش
زیرسرخودم بود
هرگاه که سر
به شانه اش
نهادم

#آریا

خوشنویس:

سینامحمدنبی

Sina Mohammadnabi سینا محمدنبی

همه اش
زیرسرخودم بود
هرگاه که سر
به شانه اش
نهادم

#آریا

خوشنویس:

سینامحمدنبی

Sina Mohammadnabi سینا محمدنبی

جنگل در آتش
می سرود
خودسوزی
کبریت را

#آریا

خوشنویس:

سینامحمدنبی

Sina Mohammadnabi سینا محمدنبی

بی نشان بود و به دارش کشیدند
پایین که آوردند
زیبا و پرآوازه شده بود
تابلوفرش ایرانی

#آریا

خوشنویس:

سینامحمدنبی

Sina Mohammadnabi سینا محمدنبی

روز و شب
می گذرد
بوم سفید است هنوز
با این که در آن
آن همه فریاد کشیدم

#آریا

خوشنویس:

سینامحمدنبی

Sina Mohammadnabi سینا محمدنبی

زل

به دریای نگاهت زده ام

هرپلک که می زنی

توفان به پا می شود

#آریا

خوشنویس:

سینامحمدنبی

Sina Mohammadnabi سینا محمدنبی

دیدگاه خود را بیان کنید