آمنا amna

خوشنویس کانادایی canadian calligrapher

خوشنویس کانادایی canadian calligrapher

آمنا amna

یک‌شنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۲  ۰ نظر   ۲۴۲۳ بازدید

خوشنویس برجسته ی کانادایی
#آمنا
swayingletters@

او سروده ها ومتن هایی از بزرگان جهان را نگارش و در فضای مجازی به اشتراک می گذارد
وبیشتر تلاش کی در اینستاگرام می باسد

Amna
Canadian girl
Artist
Calligrapher
He likes to write texts from the elders of the world
And the letters and poems of the great poets of the world
Most of her work is on Instagram
Swayingletters@

نامواره ی عمران حیدری آریا

نگارش: اسوایینگ لترز آمنا از کانادا

logo Omran heydari ariya

Writer: swayingletters amna

from canada

toronto calligrapher amna

swayingletters@

دیدگاه خود را بیان کنید