مهدی زارعی mahdi zareii

خوشنویس ایرانی iranian calligrapher

خوشنویس ایرانی iranian calligrapher

مهدی زارعی mahdi zareii

یک‌شنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۲  ۰ نظر   ۲۵۸۲ بازدید

مهدی زارعی خوشنویس mahdi zareii calligrapher

نانوشته هایم را
بر دلم می نویسم
تادرختی
به کاغذشدن
محکوم نشود

سرایش:
#عمران_حیدری_آریا
نگارش:
#مهدی_زارعی mahdi_zareii#

مهدی زارعی خوشنویس mahdi zareii calligrapher

دیدگاه خود را بیان کنید