امین دشتی زاده amin dashtizadeh

خوشنویس ایرانی iranian calligrapher

خوشنویس ایرانی iranian calligrapher

امین دشتی زاده amin dashtizadeh

شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۹  ۰ نظر   ۷۴ بازدید

نیازی
به کارت زرد نیست
ما پیش از بازی
با سیب قرمز
اخراج شده ایم

No need for the yellow card
We’ve been fired
With the red apple
Before the game

سرایش:
#عمران_حیدری_ٱریا
The poet:
#omranheydariariya


نگارش:
امین دشتی زاده از ایران
Writer:
amin dashti zadeh _ from iran

برگردان به انگلیسی
#الهام_نوری_آزاد
Translator:
@nouri4089

امین دشتی زاده

amin dashti zadeh

amin_calligraphy@

دیدگاه خود را بیان کنید