داریوش رامیرز darius ramirez

خوشنویس مکزیکی Mexican calligrapher

خوشنویس مکزیکی Mexican calligrapher

داریوش رامیرز darius ramirez

یک‌شنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۲  ۰ نظر   ۲۴۳ بازدید

داریوش رامیرز

خوشنویس مکزیکی دارنده ی سبک ویژه

darius ramirez

Mexican calligrapher

Mexican calligrapher
Special style owner

Don't open

The prison freedom door

To me

Because I who have disobeyed your religion,

don't regret

درِ آزادیِ زندان

نگشایید به رویم

که هنوز...

من که برگشته از آیینِ شمایم

پشیمان نیستم

دیدگاه خود را بیان کنید