م - زریو m - zariv

خوشنویس ایرانی iranian calligrapher

خوشنویس ایرانی iranian calligrapher

م - زریو m - zariv

یک‌شنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۲  ۰ نظر   ۲۱۹ بازدید

م - زریو

خوشنویس ایرانی

m- zariv

iranian calligrapher

در اندیشه ی

نوازش کردنش

به موهایش

که می رسم

دست می کشم

#آریا

خوشنویس: #زریو

دیدگاه خود را بیان کنید