فرزانه حسینی farzaneh hoseini

خوشنویس ایرانی iranian calligrapher

خوشنویس ایرانی iranian calligrapher

فرزانه حسینی farzaneh hoseini

سه‌شنبه ۴ مهر ۱۴۰۲  ۰ نظر   ۲۷۲ بازدید

فرزانه حسینی farzaneh hoseini

خوشنویس ایرانی iranian calligrapher

نیازی

به کارت زرد نیست

ما پیش از بازی

با سیب قرمز

اخراج شده ایم

#آریا

No need for the yellow card

We’ve been fired

With the red apple

Before the game

#ariya

نیازی

به کارت زرد نیست

ما پیش از بازی

با سیب قرمز

اخراج شده ایم

#آریا

No need for the yellow card

We’ve been fired

With the red apple

Before the game

#ariya

نیازی

به کارت زرد نیست

ما پیش از بازی

با سیب قرمز

اخراج شده ایم

#آریا

No need for the yellow card

We’ve been fired

With the red apple

Before the game

#ariya

دیدگاه خود را بیان کنید