محمد توانا mohammad tavana

خوشنویس ایرانی iranian calligrapher

خوشنویس ایرانی iranian calligrapher

محمد توانا mohammad tavana

یک‌شنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۲  ۰ نظر   ۲۱۷ بازدید

محمد توانا mohammad tavana

خوشنویس ایرانی iranian calligrapher

پنهانی

دنبالم نکن

از تو

گریزم نیست

#آریاپارسی_سرا

خوشنویس:

استاد #محمد_توانا

Do not follow me secretly

I have no way to escape from you

#Ariya_parsisora

Calligrapher:

#mohamadtaavana

پنهانی

دنبالم نکن

از تو

گریزم نیست

#آریاپارسی_سرا

خوشنویس:

استاد #محمد_توانا

Do not follow me secretly

I have no way to escape from you

#Ariya_parsisora

Calligrapher:

#mohamadtaavana

تا

در من

پیدا شدی

من در تو

گم شدم

#آریا

نامواره ی: آریا

نامواره ی: آریا

نامواره ی: آریا

نامواره ی: آریا پارسی سرا

نامواره ی: آریا پارسی سرا

نامواره ی

عمران حیدری آریا

خوشنویس: استاد محمد توانا

نامواره ی

عمران حیدری آریا

خوشنویس: استاد محمد توانا

دیدگاه خود را بیان کنید