م. واسعی (پیدا) m.vaseei peida

خوشنویس ایرانی iranian calligrapher

خوشنویس ایرانی iranian calligrapher

م. واسعی (پیدا) m.vaseei peida

یک‌شنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۲  ۰ نظر   ۲۱۷ بازدید

م. واسعی (پیدا) m.vaseei peida

خوشنویس ایرانی iranian calligrapher

پنهانی
دنبالم نکن
از تو
گریزم نیست

#آریا

Ne me cherche pas secrètement
Je ne peux pas t'échapper

#ariya

خوشنویس:
استاد #واسعی

calligrapher:
#peida.m.v

پنهانی
دنبالم نکن
از تو
گریزم نیست

#آریا

Ne me cherche pas secrètement
Je ne peux pas t'échapper

#ariya

خوشنویس:
استاد #واسعی

calligrapher:
#peida.m.v

پنهانی
دنبالم نکن
از تو
گریزم نیست

#آریا

Ne me cherche pas secrètement
Je ne peux pas t'échapper

#ariya

خوشنویس:
استاد #واسعی

calligrapher:
#peida.m.v

دیدگاه خود را بیان کنید