فرانسه Poems to France

سروده هایی که به زبان فرانسه برگردان شده است ,آریا,آریاپارسی سرا,پارسی سرایی,شعرپارسی,شعرفارسی,شعرکوتاه,سروده های کوتاه,شعرنو,فرانسه,زبان فرانسه,فرانسوی,ترجمه فرانسه,شعرترجمه,خوشنویسی,لیلاعلیزاده,مریم قربانی ,شعرفرانسه,سروده های فرانسه

ترجمه به فرانسه

یک‌شنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ | ۲۳:۲۹ ۰ نظر  بازدید

می روی

از پیشم

می روم

از خویش

#آریا

خوشنویس: لیلا علیزاده

برگردان به فرانسه: مریم قربانی

Tu Va

De moi

Je vais

De moi-même

ariya#

calligraphe: leyla alizadeh

traducteur: maryam ghorbani

.

.

پیش از

آن که

بیایی

به رفتنت

می اندیشم

#آریا

خوشنویس: لیلا علیزاده

برگردان به فرانسه: مریم قربانی

Avant de ton venir

je pense à

Ton aller

ariya#

calligraphe: leyla alizadeh

traducteur: maryam ghorbani

.

.

سروده: آریا Poésie: ariya

برگردان: مریم قربانی traducteur: maryam ghorbani

سروده: آریا Poésie: ariya

برگردان: مریم قربانی traducteur: maryam ghorbani

N'est pas marqué
et ils l'ont pendu
Quand
Ils l'ont fait descendre
Était belle et célèbre
Le tableau de iranien tapis!

بی نشان بود
و به دارش کشیدند
پایین که آوردند
زیبا و پرآوازه شده بود
تابلوفرش ایرانی!


#عمران_حیدری_آریا


نگارش::
#لیلا_علیزاده

برگردان به فرانسه
#مریم_قربانی

#omranheydariariya
#ariyaparsisora
#aria
#ariya
#آریا
#آریا_پارسی_سرا
#عمران_حیدری_ٱریا

En votre absence
Je suis un lion de mer caché
Chaque nuit
Je deviens du sable
Je suis sorti de mes mains

#ariya
در نبودت
لب دریای نهانم
هرشب
ماسه ای می شوم
از دست خودم
می ریزم

:
#عمران_حیدری_ٱریا

نگارش:
#لیلا_علیزاده


برگردان به فرانسه
#مریم_قربانی


#omranheydariariya
#ariyaparsisora
#aria
#ariya
#آریا_پارسی_سرا
#آریا


Je suis ciel bleu
Je suis au pied de l'iran
Je suis une baie fatiguée
Mais
Je reste toujours en persan

سپهر ٱبی ام
درپای ایرانم
خلیجی خسته ام اما
همیشه پارس
می مانم


#عمران_حیدری_آریا


نگارش:
#لیلا_علیزاده

برگردان به فرانسه
#مریم_قربانی

#omranheydariariya
#ariyaparsisora
#aria
#ariya
#آریا_پارسی_سرا
#آریا

Vous êtes allé
Et chaque fois
Que ta regarde m'a frappé
Je serais ennuyé

#ariya
رفتی و
هرگاه نگاهت
به من برمی خورد
به من برمی خورد


#عمران_حیدری_ٱریا

نگارش:
#لیلا_علیزاده


برگردان به فرانسه
#مریم_قربانی


#omranheydariariya
#ariyaparsisora
#aria
#ariya
#آریا_پارسی_سرا
#آریا

J'écris sur mon coeur
Des mon non écrit
Parce que
Aucun arbre à condamner à être papier

نانوشته هایم را
بر دلم می نویسم
تادرختی
به کاغذشدن
محکوم نشود


#عمران_حیدری_ٱریا
.
نگارش:
#لیلا_علیزاده .


برگردان به فرانسه
#مریم_قربانی .

#omranheydariariya
#ariyaparsisora
#aria
#ariya
#آریا_پارسی_سرا
#آریا

La forêt
Dirait un poème
Entre let feu
D'auto-immolation de match

جنگل
درآتش
می سرود
خودسوزی
کبریت را


#عمران_حیدری_ٱریا
.
نگارش:
#لیلا_علیزاده .


برگردان به فرانسه
#مریم_قربانی .

#omranheydariariya
#ariyaparsisora
#aria
#ariya
#آریا_پارسی_سرا
#آریا

Pas besoin de carte jaune
Nous avons été viré
En avance
Sur le jeu
Aux pommes rouges

نیازی به کارت زرد نیست
ما پیش از بازی
با سیب قرمز
اخراج شده ایم


#عمران_حیدری_ٱریا
.
نگارش:
#لیلا_علیزاده .


برگردان به فرانسه
#مریم_قربانی .

#omranheydariariya
#ariyaparsisora
#aria
#ariya
#آریا_پارسی_سرا
#آریا


دیدگاه خود را بیان کنید