کانون ملی شعرا و هنرمندان ایران

کانون ملی شعرا و هنرمندان ایران,شعر,کانون شعرا,کانون ملی,سرایندگان ایران,شعرا,شعرای ایران

کانون ملی شعرا و هنرمندان ایراندبیر: عمران حیدری آریا

یک‌شنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ | ۰۰:۰۰ ۰ نظر  بازدید

کانون ملی شعرا و هنرمندان ایران

دبیر: عمران حیدری آریا

.

آغاز به کار

کانون ملی شعرا وهنرمندان ایران

29 مهرماه 1396

.

راه اندازی

انجمن های گوناگون ادبی

یکی از کارهای کانون بودکه چندبن انجمن ادبی دایرشد و شماری ازآنهارا نام می بریم:

.

1 انجمن ادی دوباره رویش

با مدیریت واجرای عمران حیدری آریا

کانون ملی شعرا وهنرمندان ایران

آریا پارسی سرا

آریا پارسی سرا

آریا پارسی سرا

آریا پارسی سرا

آریا پارسی سرا

آریا پارسی سرا

آریا پارسی سرا

آریا پارسی سرا

آریا پارسی سرا

آریا پارسی سرا

آریا پارسی سرا

آریا پارسی سرا

آریا پارسی سرا

آریا پارسی سرا

آریا پارسی سرا

.

2انجمن نجوای پرواژه

با اجرای مهرناز رسولی

انجمن آوای سخن

.

3 انجمن آوای سخن

با اجرای ندا کمیجانی

کانون ملی شعرا وهنرمندان ایران

.

4 انجمن آوای آتوسا

با اجرای اعظم بنگاه (آتوسا)

.

5 انجمن آوای نیمکت خالی

با اجرای عباس طاهری (عابرپیاده)

.

6 انجمن رویش کاشان

با اجرای لیلا ساتر

.

7 انجمن ادبی، هنری دنیز

.

8 انجمن حضور حافظ

با اجرای شهدخت روستا

کانون ملی شعرا وهنرمندان ایران

.

9 انجمن کوچه سار شب

با اجرای یدالله طاهری

.

10 انجمن آوای سعدیار

با اجرای سعدیار

.

11 انجمن یک جرعه شعر

با اجرای مریم موسویان

.

برگزاری

همایش بزرگ قلم صادق

17 تیرماه 1397 فرهنگسرای اندیشه

باحضور چهارصدتن از

شاعران، انجمن داران و هنرمندان کشور

همایش بزرگ روز قلم ، به دبیری و اجرای عمران حیدری آریا

 • همایش بزرگ روز قلم ، رضا بنفشه خواه ، عباس نایی ( دایی عباس)

  همایش بزرگ روز قلم ، رضا بنفشه خواه ، عباس نایی ( دایی عباس)

 • .

 • همایش بزرگ روز قلم ، به دبیری و اجرای عمران حیدری آریا

  همایش بزرگ روز قلم ، به دبیری و اجرای عمران حیدری آریا

 • .

 • همایش بزرگ روز قلم ، رضا بنفشه خواه

  همایش بزرگ روزقلم، رضا بنفشه خواه

 • .

 • همایش بزرگ روز قلم ، عباس نایی ( دایی عباس)

  همایش بزرگ روز قلم،عباس نایی (دایی عباس)

 • .

 • همایش بزرگ روز قلم ، به دبیری و اجرای عمران حیدری آریا 17 تیرماه 97

  همایش بزرگ روز قلم ، به دبیری و اجرای عمران حیدری آریا 17 تیرماه 97

 • .

 • همایش بزرگ روز قلم ، به دبیری و اجرای عمران حیدری آریا ، سخنران رضا بنفشه خواه

  همایش بزرگ روز قلم ، به دبیری و اجرای عمران حیدری آریا ، سخنران رضا بنفشه خواه

 • .

 • همایش بزرگ روز قلم ، مصطفی سپهری

  همایش بزرگ روزقلم،مصطفی سپهری

 • .

 • همایش بزرگ روز قلم ، ناهید یوسفی

  همایش بزرگ روز قلم، ناهید یوسفی

 • .

 • همایش بزرگ روز قلم ، فرهاد سالاری

  همایش بزرگ روزقلم، فرهاد سالاری

 • .

 • همایش بزرگ روز قلم ،

  همایش بزرگ روز قلم محمدعلی آقابیگی

 • .

 • همایش بزرگ روز قلم ، امید چاوشی

  همایش بزرگ روزقلم، امید چاوشی

 • .

 • همایش بزرگ روز قلم ، آوا فیاضی (شاهنامه خوان) به همراه مادرش شیمافطرس و دیگر شاعران باشنده در همایش

  همایش بزرگ روز قلم، آوا فیاضی (شاهنامه خوان)

 • به همراه مادرش بانوشیمافطرس و دیگر شاعران باشنده در همایش

 • .

 • همایش بزرگ روز قلم ، فرامرز ریحان صفت

  همایش بزرگ روزقلم،فرامرز ریحان صفت

 • .

 • .همایش بزرگ روز قلم ، رضا بنفشه خواه ، عباس نایی ( دایی عباس) ودیگر مهمانان باشنده در همایش

  همایش بزرگ روز قلم ، رضا بنفشه خواه ، عباس نایی ( دایی عباس)

 • ودیگر مهمانان باشنده در همایش

 • .

 • همایش بزرگ روز قلم ، به دبیری و اجرای عمران حیدری آریا

  همایش بزرگ روز قلم ، به دبیری و اجرای عمران حیدری آریا

 • .

 • همایش بزرگ روز قلم ، شعر خوانی یکی از شاعران مهمان

  همایش بزرگ روز قلم ، شعر خوانی یکی از شاعران مهمان

 • .

 • همایش بزرگ روز قلم ، سخنرانی عباس نایی ( دایی عباس)

  همایش بزرگ روز قلم ، سخنرانی عباس نایی ( دایی عباس)

 • .

 • همایش بزرگ روز قلم ، شعر خوانی کورس احمدی

  همایش بزرگ روز قلم ، شعر خوانی کورس احمدی

 • .

 • همایش بزرگ روز قلم ، سخنرانی رضا بنفشه خواه

  همایش بزرگ روز قلم

 • سخنرانی رضا بنفشه خواه

 • .

 • همایش بزرگ روز قلم ، شعرخوانی آرزو جلالی

  همایش بزرگ روز قلم ، شعرخوانی آرزو جلالی

 • .

 • همایش بزرگ روز قلم ، شعرخوانی معصومه کرمی

  همایش بزرگ روز قلم ، شعرخوانی معصومه کرمی

 • .

 • همایش بزرگ روز قلم ، به دبیری و اجرای عمران حیدری آریا

  همایش بزرگ روز قلم ، به دبیری و اجرای عمران حیدری آریا

 • .

 • همایش بزرگ روز قلم ، سخنرانی رضا بنفشه خواه

  همایش بزرگ روز قلم ، سخنرانی رضا بنفشه خواه

 • .

 • همایش بزرگ روز قلم ، به دبیری و اجرای عمران حیدری آریا

  همایش بزرگ روز قلم ، به دبیری و اجرای عمران حیدری آریا

 • .

 • همایش بزرگ روز قلم ،شعرخوانی فخری احساسی

  همایش بزرگ روز قلم ،شعرخوانی فخری احساسی

 • .

 • همایش بزرگ روز قلم ، به دبیری و اجرای عمران حیدری آریا

  همایش بزرگ روز قلم ، به دبیری و اجرای عمران حیدری آریا

 • .

 • همایش بزرگ روز قلم ، به دبیری و اجرای عمران حیدری آریا

  همایش بزرگ روز قلم ، به دبیری و اجرای عمران حیدری آریا

 • .

 • همایش بزرگ روز قلم ، سخنرانی عباس نایی ( دایی عباس)

  همایش بزرگ روز قلم ، سخنرانی عباس نایی ( دایی عباس)

 • .

مهمانان ویژه

همایش بزرگ روز قلم ، مصطفی بادکوبه یی ، مهمان ویژه

همایش بزرگ روز قلم ، مصطفی بادکوبه یی ، مهمان ویژه

 • .

همایش بزرگ روز قلم ، محمد سماوات

همایش بزرگ روز قلم ، دکتر محمد سماوات ، دبیر انجمن سیمرغ، باباطاهر و خواجه عبدالله

.

 • همایش بزرگ روز قلم ، فخری احساسی ، دبیر انجمن پروین اعتصامی

  همایش بزرگ روز قلم ، فخری احساسی ، دبیر انجمن پروین اعتصامی

 • .

 • همایش بزرگ روز قلم ، رضا بنفشه خواه ، مهمان ویژه

  همایش بزرگ روز قلم ، رضا بنفشه خواه ، مهمان ویژه

 • .

 • همایش بزرگ روز قلم ، معصومه کرمی ، دبیر انجمن سپید

  همایش بزرگ روز قلم ، معصومه کرمی ، دبیر انجمن سپید

 • .

 • همایش بزرگ روز قلم ، مرضیه توسلی ، مهمان ویژه ( مادر گرامی هانیه توسلی)

  همایش بزرگ روز قلم ، مرضیه توسلی ، مهمان ویژه ( مادر گرامی هانیه توسلی)

 • .

 • همایش بزرگ روز قلم ، الهام بیدار مغز ، مهمان ویژه

  همایش بزرگ روز قلم ، الهام بیدار مغز ، بازیگر تآتر

 • .

 • همایش بزرگ روز قلم ، سیروس همتی ، مهمان ویژه

  همایش بزرگ روز قلم ، سیروس همتی ، بازیگر و گارگردان

 • ..

 • همایش بزرگ روز قلم ، نعیمه طلوعی ، مهمان ویژه

  همایش بزرگ روز قلم ، نعیمه طلوعی ، مهمان ویژه

 • .

 • همایش بزرگ روز قلم ، فرامرز ریحان صفت ، دبیر انجمن شاعران گیلان

  همایش بزرگ روز قلم ، فرامرز ریحان صفت ، دبیر انجمن شاعران گیلان

 • .

 • همایش بزرگ روز قلم ، مجتبی رمضانی ، دبیر انجمن کوچه

  همایش بزرگ روز قلم ، مجتبی رمضانی ، دبیر انجمن کوچه

 • .

 • همایش بزرگ روز قلم ، بهروز آور زمان ، دبیر انجمن نیاوران

  همایش بزرگ روز قلم ، بهروز آور زمان ، دبیر انجمن نیاوران

 • .

 • همایش بزرگ روز قلم ، رضا عبداللهی دبیر انجمن اندیشه

  همایش بزرگ روز قلم ، رضا عبداللهی دبیر انجمن اندیشه

 • .

 • همایش بزرگ روز قلم ، مصطفی مشایخی ، مهمان ویژه

  همایش بزرگ روز قلم ، مصطفی مشایخی ، مهمان ویژه

 • .

 • همایش بزرگ روز قلم ، کورس احمدی ، دبیر انجمن یک جرعه شعر

  همایش بزرگ روز قلم ، کورس احمدی ، دبیر انجمن یک جرعه شعر

 • .

 • همایش بزرگ روز قلم ، بهمن زدوار ، مهمان ویژه

  همایش بزرگ روز قلم ، بهمن زدوار ، مهمان ویژه

 • .

 • همایش بزرگ روز قلم ، کاظم جیرودی ، دبیر انجمن باران شعر

  همایش بزرگ روز قلم ، کاظم جیرودی ، دبیر انجمن باران شعر

 • .

 • همایش بزرگ روز قلم ، حسن فرازمند ، مهمان ویژه

  همایش بزرگ روز قلم ، حسن فرازمند ، مهمان ویژه

 • .

 • همایش بزرگ روز قلم ، محمد رضا حبیبی ، دبیر انجمن ترانه مهر

  همایش بزرگ روز قلم ، محمد رضا حبیبی ، دبیر انجمن ترانه ی مهر

 • .

 • همایش بزرگ روز قلم ، علیرضا بهرامی ، مهمان ویژه

  همایش بزرگ روز قلم ، علیرضا بهرامی ، دبیر انجمن یک فنجان شعر

 • .

 • همایش بزرگ روز قلم ، امید چاوشی ، دبیر انجمن هنگام

  همایش بزرگ روز قلم ، امید چاوشی ، دبیرانجمن هنگام

 • .

 • همایش بزرگ روز قلم ، عباس کریمی ، مهمان ویژه

  همایش بزرگ روز قلم ، عباس کریمی ، مهمان ویژه

  .

 • همایش بزرگ روز قلم ، کمال حسینیان ، دبیر انجمن فراموشی

  همایش بزرگ روز قلم ، کمال حسینیان ، دبیر انجمن فراموشی

 • .

 • همایش بزرگ روز قلم ، اکبر کتابدار ، مهمان ویژه

  همایش بزرگ روز قلم ، اکبر کتابدار ، مهمان ویژه

 • .

 • همایش بزرگ روز قلم ، تارا کسرایی ، دبیر انجمن فروغ

  همایش بزرگ روز قلم ، تارا کسرایی ، دبیر انجمن فروغ

 • .

 • همایش بزرگ روز قلم ، صدف درخشان ، دبیر انجمن اوین، بامداد، حافظ خوانی

  همایش بزرگ روز قلم ، صدف درخشان ، دبیر انجمن حافظ، بامداد و اوین

 • .

 • همایش بزرگ روز قلم ، هستی گودرزی ، دبیر انجمن آوای مهر

  همایش بزرگ روز قلم ، هستی گودرزی، دبیر انجمن آوای مهر

 • .

 • رهمایش بزرگ روز قلم ، ناهید یوسفی ، مهمان ویژه

  همایش بزرگ روز قلم ، ناهید یوسفی ، مهمان ویژه

 • .

 • همایش بزرگ روز قلم ،آوا فیاضی ، شاهنامه خوان و نقال کوچک

  همایش بزرگ روز قلم ،آوا فیاضی ، شاهنامه خوان و نقال کوچک

 • .

 • همایش بزرگ روز قلم ، اصغر علیکرمی ، دبیر انجمن بهمن

  همایش بزرگ روز قلم ، اصغر علیکرمی ، دبیر انجمن بهمن

 • .

 • همایش بزرگ روز قلم ، الهه کاشانی ، مهمان ویژه

  همایش بزرگ روز قلم ، الهه کاشانی ، دبیر انجمن بهمن

 • .

 • همایش بزرگ روز قلم ، سمیرا جنابیان ، مهمان ویژه

  همایش بزرگ روز قلم ، سمیرا جنابیان ، مهمان ویژه

 • .

 • همایش بزرگ روز قلم ، پرویز وکیلی ، مهمان ویژه

  همایش بزرگ روز قلم ، پرویز وکیلی ، دبیر انجمن ترانه

 • .

 • همایش بزرگ روز قلم ، پیمان برازنده ، مهمان ویژه

  همایش بزرگ روز قلم ، پیمان برازنده ، مهمان ویژه

 • .

 • همایش بزرگ روز قلم ، پیمان الوند، مهمان ویژه

  همایش بزرگ روز قلم ، پیمان الوند، مهمان ویژه

 • .

 • همایش بزرگ روز قلم ، الهام بیدار مغز ، مهمان ویژه

  همایش بزرگ روز قلم ، الهام بیدار مغز ، مهمان ویژه

 • .

 • همایش بزرگ روز قلم ، محسن محمدی ، مهمان ویژه

  همایش بزرگ روز قلم ، محسن محمدی ، دبیر انجمن آدینه

 • .

 • همایش بزرگ روز قلم ، محسن هاشمی رفسنجانی ، فرنشین کارگزاران سازندگی ایران

  همایش بزرگ روز قلم ، محسن هاشمی رفسنجانی ، فرنشین کارگزاران سازندگی ایران

 • .

 • همایش بزرگ روز قلم ، علیرضا بشکوه

  همایش بزرگ روز قلم ، علیرضا بشکوه، دبیر انجمن اشراق

 • .

 • همایش بزرگ روز قلم ، عباس نایی (دایی عباس)

  همایش بزرگ روز قلم ، عباس نایی (دایی عباس)، مهمان ویژه

 • .

 • همایش بزرگ روز قلم ، آرزو جلالی

  همایش بزرگ روز قلم ، آرزو جلالی، مهمان ویژه

 • .

 • همایش بزرگ روز قلم ، فرهاد سالاری

  همایش بزرگ روز قلم ، فرهاد سالاری، مهمان ویژه

 • .

 • همایش بزرگ روز قلم ، عارف احسن

  همایش بزرگ روز قلم ، عارف احسن، مهمان ویژه

 • .

 • راه اندازی رادیوهای مجازی

 • یکی دیگر از کارهای کانون، راه اندازی چند رادیوی مجازی بود که برخی ازآن ها به تلوزیون مجازی نیز تبدیل شد.

 • 1 رادیو رویش

 • اریا پارسی سرا

 • آریا پارسی سرا

 • آریا پارسی سرا

آریا پارسی سرا

آریا پارسی سرا

آریا پارسی سرا

آریا پارسی سرا

.

2 رادیو هازمان

آریا پارسی سرا

آریا پارسی سرا

آریا پارسی سرا

.

3 رادیو آوای نو

آریا پارسی سرا

آریا پارسی سرا

.

3 رادیو دارا

آریا پارسی سرا

آریا پارسی سرا

گویندگانی که در رادیوهای نامبرده فعالیت داشتند:

سعید اتحادی، علی اسدی، آیدا اسفلا، نسرین اسکندری، فریبا اسلامی، مهرناز اقبالی، فریبا اقدسیان، امید امام وردی، میثم امام وردی، مرتضی ایمانی، شهرام بدری، لیلا بستوه، نگار توان، لیلا حاجی محمد، رها رحمانیان، امجد زمانی، طاهره زوار، الناز زیادی،جمیله ساسانی نژاد، یاسمن سرایی، جناب سلیمانی، سیما سهرابی، خانم شریفخانی، زینب شیرزایی، گیتی صلاحی نژاد، سپیده ضیایی، مسعود ضیایی، ندا علوان، مهرناز علیزاده، محمد فراهانی، بهاره فرزان، ریحانه فرزی، مریم فلاحت دوست، آتریسا قاسمی، مرجان قاسمی، ملیکا قهرمانی، جناب کاتبی، ندا کمیجانی، نفیسه کیخایی، آزاده مرتضایی، خانم مظفری، ریحانه موسوی، نازلی موسوی، شقایق مهرابی، ضها میرزایی، امیرعلی نادی پور، فاطمه نانکلی، مایده وطنی،

.

راه اندازی بخش

هنرهای نمایشی کانون

آریا پارسی سرا

آریا پارسی سرا

آریا پارسی سرا

آریا پارسی سرا

.

راه اندازی بخش

دوبله و صداپیشگان

آریا پارسی سرا

آریا پارسی سرا

آریا پارسی سرا

.

راه اندازی بخش گردشگری

آریا پارسی سرا

آریا پارسی سرا

.

راه اندازی بخش رفاه کانون

آریا پارسی سرا

آریا پارسی سرا


دیدگاه خود را بیان کنید